Rodentlerle (Kemirgenler) Mücadele Hakkında Bilgiler

Ev Faresi İlaçlama

Çatı Faresi İlaçlama

Lağım Faresi İlaçlama

 • Kemiricilerin büyük bir kısmı tarım zararlısı olarak değerlendirilir ve bunlara karşı çoğunlukla kimyasal olmak üzere mücadele edilir. Tarımda zararlı kemirgenlerin yanında insana yakın yaşayan ve insanla aynı ortamı ve besini kullanan kemirgen türlerine karşı da kimyasal mücadele yaygın bir şekilde yapılmaktadır.

 • Rodentler bir çok hastalığın vektörüdürler. Veba, ateşli hummalar, tularemi, kanamalı sarılık, bağırsak parazitleri, kuduz gibi. Ayrıca insanla iç içe yaşadığı zaman hijyenik şartları bozucu bir etki meydana getirir. Hiçbir hastalık taşımasa bile etrafa dışkısını bırakır ve idrarını yapar.
 • İnsana yakın yaşayan türler genellikle ahşap binalarda veya açıkta besin artıklarının bol bulunduğu yerlerde daha yaygın bulunurlar. Ayrıca kanalizasyon sistemi (Rattus norvegicus (lağım sıçanı))’de bunlar için iyi bir barınak oluşturur. Rattus rattus (çatı sıçanı) tercih eder, Mus domesticus (Mus musculus) (ev faresi) ise çok küçük deliklerden bile geçebilir.

Lağım Faresi İlaçlama

KEMİRGENLERE YÖNELİK EKOLOJİK TEMELLİ MÜCADELE YAKLAŞIMINDA;

 1. MEKANİK MÜCADELE
 2. BİYOLOJİK MÜCADELE
 3. KİMYASAL MÜCADELE YÖNTEMLERİ

MEKANİK MÜCADELE

 • Kemiricilerin yaşam alanlarının ortadan kaldırılmasında özellikle tesis ve binalara girişlerinin engellenmesi önem taşır. Kemirgenlerin binalara, tesislere girip çıktığı deliklerin izolasyonunun yapılması (Kanalizasyon logar deliklerine tel ızgara takılması, poliüretan köpük ile delik ve yarıkların kapatılması büyük önem taşır.
 • Mekanik mücadele bunların beslenme ve üreme alanlarının ortadan kaldırılması esasına dayanır.

BİYOLOJİK MÜCADELE

 • Yerleşkelerde kemirgen populasyonunun niye arttığı araştırılır. Bunların doğal düşmanları kediler, sansarlar, baykuşlar ve yırtıcı kuşlardır.
 • Şehirlerde kemirgen populayonunun artmış olması ayrıca şehir dışındaki doğal ekosistemlerde dengenin bozulduğunun bir göstergesi sayılabilir.

KİMYASAL MÜCADELE

 • Hızlı etki eden (akut, subakut rodentisitler), yavaş etki eden (kronik rodentisitker) kullanılabilir.
 • Mücadelede kullanılan akut rodentisitlerden bazıları: çinko fosfat, scilliroside, sodyum mono floroasetat, floroasetamid, alfachloralose, talyum sülfat. Subakut rodentisitlerden bazıları: bromethalin, flupropadine ve calciferol.
 • Kronik rodentisitler aynı zamanda antikoagulant rodentisitler olarak da bilinirler. Bunlar K vitamini türevleri olup kemirgende iç kanamaya neden olarak ölüme yol açarlar. Dolayısıyla ölüm yavaş yavaş birkaç günde olur ve hayvanın leşi bulunduğunda kurumuş bir görünümdedir.

Fare ve Lağım Fareleriyle En etkili ve garantili Mücadele İçin Ankara Fare İlaçlama Firmamızla İletişime geçin.