Kemirgenlerin Biyolojisi ve İlaçlama

  • Kemirgenler, Rodentia’ların bulunduğu memeli hayvanlar grubunun yaklaşık olarak %40’ını oluşturan hayvanlarıdır. Bu hayvanlar Antarktika kıtası dışında dünyanın her yerinde ve okyanus habitatı dışında her habitadda bulunabilir.

 • Kemirgenlerin çoğu küçük hayvanlardır. Örneğin Küçük Afrika faresinin boyu 6 cm. ağırlığı ise 7 gr kadardır. Diğer yandan soyu tükenmemiş en büyük kemirgen türü olup ağırlıkları ortalama olarak 65 kg civarındadırlar. Çok büyük boyutlu kemirgenler de fosil kayıtlarında yer almaktadır. Örneğin en büyük boyutlu tür olarak bilinen Josephoartigasia monesi’nin ağırlığı ortalama olarak 1000-2586 kg arasındadır.
 • Ön dişlerinin uzun ve keskin olmasıyla diğer türlerden ayırt edilirler. Kemirgenler sadece beslenmek için değil aynı zamanda sürekli kaşınan dişlerini rahatlatmak fazla uzamalarını önlemek ve onları bilemek için ön dişlerini kullanarak ahşapları kemirir yiyecekleri parçalar ve yırtıcı hayvanları ısırırlar.

Kesici dişleri bir günde ortalama olarak 0,4 mm uzamaktadır ancak alt kesici dişlerinin daha hızlı uzadığı söylenmektedir.

Günlük gıda tüketimleri vücut ağırlıklarının %10 ile 15’i kadardır.

Çatı faresi, Ev faresi ve Lağım faresi günlük olarak su içmek zorundadır.

Kemirgenlerin Yaşam Ortamları ve Şartları

 • Küçük boyutlu hayvanlar olmalarına rağmen kısa bir üreme döngüleri vardır. Yılda birkaç kere ve her doğumda 1-18 yavru doğurabilirler. Çoğunlukla gece aktiftirler. Bıyıklarını kullanarak karanlıkta bile çok kolay hareket edebilirler. Genellikle duvar kenarlarında yürümeyi tercih ederler.
 • Kemigenlerden kurtulmak için Ankara Fare İlaçlama Firmamızla İletişime Geçiniz.
 • Çatı faresi ilaçlama, istasyon ve yemi
 • Ev faresi ilaçlama, istasyon ve yemi
 • Lağım faresi ilaçlama, istasyon ve yemi

Kemirgenlerin Zararları

 • Dışkıları kılları ve idrarları vasıtasıyla bünyelerinde bulundurdukları mikroorganizmaların bulundukları çevrelere ve gıdalara yayılmasını sağlayarak veba, weil, sodoko, tifüs ve çeşitli paraziter hastalıklar kuduz ve bağırsak enfeksiyonları gibi bir çok hastalığın bulaştırılmasından sorumludurlar.

Bulundukları gıda ve malzemeleri kemirerek tahrip edeler ve bunların atılmasıyla ciddi ekonomik zararlara yol açarlar.

Dünyada görülen ve sebebi bilinmeyen yangınların bir çoğunun farelerin elektrik kablolarını kemirmeleri sonucunda meydana geldiği bilinmektedir.

Kemirgenlerle Mücadele Yöntemleri

 • Ortamda kemirgenlerin kemirme izleri veya dışkıları görüldüğü gibi derhal mücadele başlanmalıdır.

Genellikle gece vakitlerinde aktif olduklarından dolayı gündüz vakti görülmesi o ortamda istila olduğunun ve sorunun çok ciddi boyutlara ulaştığının işaretidir.

 • Yemleme mücadelede en önemli olay kemirgenler için yemek olarak tüketilmesi muhtemel olan besinlerin ortamdan uzaklaştırılmasıdır.

Öncelikli olarak uygulama sahasının krokisi ve keşfi hazırlanılarak istasyon yerleri işaretlenecek.

İstasyonların kontrol sıklığı tüketilen yemlerin miktarı ile doğru orantılı olarak ayarlanmalıdır. İlk kontrol yemler yerleştirildikten 20 ile 30 gün içerisinde yapılmalıdır.

Bozulan ve dağılan fare yemleri yenileriyle değiştirilecektir.