Motorlu Sırt Atomüzörü Uygulaması

Motorlu Sırt Atomizörü Nedir?

AÇIK ALAN HAŞERE MÜCADELE YÖNTEMİNDE MOTORLU SIRT ATOMİZÖRÜ UYGULAMASI

  • İlaç ve su karışımından veya uygulama yapılacak ıslanabilir vitamin, gübre vb. solüsyonun benzinli motor yardımıyla elde edilen basınç altında damla
    biçiminde ilaçlama yapılacak yüzeylere atılmasıdır.
  • Çok yüksek olmayan ağaçlarda ve her türlü bahçe uygulamasında kullanılabilir.
  • Tektaş İlaçlama ALO BÖCÜK, sadece BAYER’in Sağlık Bakanlığı onaylı ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nun tavsiye ettiği ilaçlarla çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uygulamalarını gerçekleştirmektedir.